"

10.6.14

Què és el virus Diarrea Epidèmica Porcina?


La Diarrea Epidèmica Porcina (DEP) és una malaltia que només afecta als porcs. Aquesta és causada per un coronavirus. Tal com el seu nom indica, produeix brots aguts i severs de diarrea que es transmeten ràpidament entre totes les edats dels porcs generant una epidèmia. El període d'incubació es d'aproximadament 2 dies i la diarrea pot durar fins a 2 setmanes.

No afecta a les persones i tampoc és un perill per a la seguretat alimentària.

Aquest virus no és nou, està present a molts països d'Àsia i està present a Europa des dels anys 70. Als Estats Units es diagnostiquen uns 40-50 nous casos de virus DEP cada setmana. Recentment també se n'ha detectat l'aparició en granges espanyoles. Recordem que aquesta malalatia pot arribar a afectar al 100% dels animals fins a causar-ne la mort.

De moment, es desconeix l'ubicació de l'entrada del virus. Tot i que, existeixen moltes especulacions.

Com es propaga?

Un gran nombre de partícules víriques s'eliminen en les femtes. Per exemple, un sol envàs de iogurt ple de femtes podria contenir suficient quantitat de virus para infectar a tots els porcs del país.

El virus se sol detectar en punts de recollida de cadàvers, escorxadors o vehicles de transports, els quals són vehicles amb un gran potencial de transmissió. La capacitat de supervivència i transmissió del virus es veu reforçada amb el clima fred, la qual cosa no vol dir que no haguem de deixar de mantenir la guàrdia a l'estiu.

És aconsellable millorar i reforçar les mesures de bioseguretat de les nostres explotacions com és el cas dels tancats perimetrals, la desinfecció de vehicles de transport, el gual sanitari així com també prohibir l'accés a persones alienes a l'empresa, entre d'altres mesures. Normes que tots coneixem i que actualment tenim en desús.

Com podem obtenir un diagnòstic precís del virus de la DEP?

En primer lloc, si sospitem del virus de la DEP, hem d'avisar al nostre veterinari. Aquest prendrà les mostres necessàries per analitzar-les al laboratori i fer-ne el diagnòstic corresponent.
En cas que el resultat sigui positiu, haurem d'avisar a les explotacions veïnes per tal que puguin fer una bona prevenció i evitar així la propagació de la malaltia.

Quin és l'impacte dels virus en els garrins?

Quan la malaltia entre per primera vegada a la granja pot arribar a afectar al 100% dels animals. En garrins en fase de lactació, la mortalitat pot oscil·lar entre el 40-80% dels animals. Un cop els garrins s'han deslletat, la taxa de mortalitat disminueix. Quan no es complica per altres malalties, els porcs en fase de creixement presenten vòmits i diarrees, però generalment es recuperen en una o dues setmanes. Tanmateix, és fàcil que apareguin coinfeccions amb Salmonella, E. Coli Hemolític o altres factors de risc que faran augmentar-ne la mortalitat.

Com afecta a les truges?

Es presenta amb un quadre de vòmits, deshidratació, anorèxia i errors reproductius en truges gestants, principalment quan s'infecten els primers 30 dies de gestació. La mortalitat en adults oscil·la entre l'1 i 3 %.
Les femelles gestants necessiten aproximadament tres setmanes per desenvolupar suficients anticossos que serveixin per protegir a les seves camades del virus de la DEP.