"

14.8.14

Albert Serra: "El tractament de separació sòlid-líquid dels purins és el més sostenible i viable"


Arran de la reducció de les primes per part del govern espanyol i, com a conseqüència, el tancament de les plantes de tractament de purins amb cogeneració, el director general del Departament d'Agricultura i Ramaderia (DAR) ha enviat un comunicat als ramaders per tal que trobin un sistema alternatiu per eliminar els purins. En aquest comunicat, el DAR dóna als ramaders un termini de dos mesos per trobar una solució a aquesta problemàtica i modificar el Pla de Gestió i/o el permís ambiental habilitant de l'activitat.

Tal com ens ha explicat Albert Serra, soci i consultor de FAR Consultors, les dues mesures que es proposen per reduir el nitrogen són "el tractament de separació sòlid-líquid dels purins, a partir d’un procés biològic de nitrificació-desnitrificació previ" i "mitjançant dietes més ajustades". El sòlid resultant del tractament s'exporta "en terres considerades com a zones no vulnerables o bé es tracta en gestors de residus", puntualitza.

Serra diu que de solucions per substituir el nitrogen que abans es dipositava a les plantes de desimpacte de purins "n'hi ha moltes, però el tractament de separació solid-líquid és el més sostenible i viable".

La realitat de cada explotació és diferent. És per això, que FAR Consultors els passos que segueix en l'assessorament de l'aplicació d'aquest tractament parteix d'un previ anàlisi i estudi de l'explotació per tal d'ajustar-lo al màxim segons les seves necessitats. A partir d'aquí, el següent pas és presentar la proposta de tractament "en un Pla conjunt de gestió per tal que el DAR ho validi i així el ramader pugui obtenir els permisos ambientals i continuar l'activitat", comenta Serra.