"

28.10.14

Catalunya rebrà 3.000.000 € per a la gestió alternativa de purins


La Conferència Sectorial del Ministeri d'Agricultura i Ramaderia s'ha compromès a distribuir, entre les Comunitats Autònomes, 10 milions d'euros destinats al finançament de mesures d'urgència per pal·liar l'efecte, a curt termini, del tancament de les plantes de tractament de purins amb cogeneració sobre les explotacions ramaderes. Segons el Departament d'Agricultura i Ramaderia del govern català, és previst que Catalunya rebi uns 3 milions d'euros d'aquest import.

L'Estat estableix com a quantitat a transferir a cada Comunitat Autònoma l'import que correspondria al cost anual del transport a punts o instal·lacions on sigui possible la gestió d'un volum de purí equivalent al que venia entregant-se a les plantes de tractament amb cogeneració.

D'altra banda, aquest passat dissabte en un acte celebrat a Barcelona, el Conseller del d'Agricultura i Ramaderia, Josep M. Pelegrí, va destacar el nou model de gestió de les dejeccions ramaderes i de la fertilització, i va afirmar que "el tancament de les plantes de tractament de purins suposa un gir en l'adopció d'estratègies en la gestió de dejeccions". El Conseller va recordar que "hi ha en vigor una ordre d'ajuts en forma de garantia dels préstecs formalitzats amb l'Institut Català de Finances (ICF) -un 80% del risc viu- que ara es veurà complementada amb una Ordre que està a punt de sortir, de 3,37 milions d'euros per a la gestió immediata dels purins que es destinaven a les plantes d'assecatge abans del seu tancament; i que preveu ajuts al transport i aplicació de purins en camp i a la instal·lació d'infraestructures de tractament o emmagatzematge".