"

23.1.15

Provetsa creix un 13% durant el 2014


La confiança dels clients ha permès que aquest 2014 Provetsa assoleixi l'objectiu de créixer un 13%. Un any en què l'empresa ha fet una de les inversions més importants de la seva història: la Granja el Dalmau, un engreix de 2.000 places on s'hi han instal·lat uns equipaments dissenyats per experimentar i treure dades a temps real del comportament i l'eficiència alimentària en les diferents dietes del porc d'engreix. L'objectiu és que, a mig termini, es produeixin millores significatives en l'àmbit de l'alimentació del porc d'engreix.
En qualsevol inici d'any és positiu aturar-se, reflexionar i analitzar tots els elements positius de l'exercici anterior, però també detectar què és susceptible de ser millorat per poder plantejar bons objectius. Provetsa pren consciència del que cal per convertir-ho en realitat.
Així, per aquest 2015, l'objectiu és aconseguir els primers resultats d'experimentació de la Granja el Dalmau i treure al mercat un nou programa de lactació de vedells molt ambiciós i que permetrà una reducció de forma dràstica de l'ús que es fa avui dels antibiòtics en aquesta fase.
Sense oblidar que un altre dels objectius principals és mantenir i millorar la competitivitat en tots els productes que es comercialitzen. En l'àmbit de la lactació de vedells, aquest mes de gener ja es podran aplicar baixades importants de preus de llet i es preveu poder-ho fer durant l'any també en alguns biològics i farmacològics de porcí gràcies a l'increment en el potencial de compra, i una millor eficiència en la gestió interna de l'empresa.