"

27.2.15

La resistència als antimicrobians, un problema comú en Medicina Humana i Veterinària


Per primera vegada s’ha estudiat de forma conjunta la contribució del consum d’antimicrobians en éssers humans i en animals productors d’aliments i les resistències d’aquests als antibiòtics.
A la UE els antibiòtics són considerats un bé escàs i que cal conservar-ne la seva eficàcia per la importància que tenen per la salut dels europeus. És en aquest sentit que l’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), l’European Food Safety Authority (EFSA) i l’European Medicines Agency (EMA) van analitzar el consum d’antimicrobians en humans i en animals. Els resultats apunten que és en els animals on es troba el consum més elevat. En les dades d’aquest estudi no es va diferenciar entre espècies, ja que alguns països de la UE encara no les reporten com a tal.
A l'estudi també es va poder comprovar que aquells antibiòtics considerats crítics per la seva importància en medicina Humana tenen més pes en aquesta que en animals destinats a producció de carn, fet que indica que les resistències d’aquests són atribuïbles majoritàriament a l'ús en humans.
També es destaca en l’estudi que s’han trobat ja associacions positives en resistències a antimicrobians en humana i en veterinària i els usos en aquests.
El 2015 hi ha un compromís dels països de la UE per tal de facilitar informació més detallada tant en medicina Humana com en Veterinària per tal de poder identificar quins són els punts crítics de més interès on posar el focus per evitar que s’incrementin les resistències als antimicrobians.