"

16.3.15

Multes per a 9 empreses làcties per haver-se repartit el mercat de llet


La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa de 88,2 milions d'euros a nou empreses i dues associacions làcties espanyoles per haver concertat el repartiment del mercat d'aprovisionament de llet crua “en una infracció única i continuada des d'al menys l'any 2000 fins a l'any 2013 inclòs”.
Les entitats multades han dut a terme pràctiques anticompetitives i intercanvis d'informació sensible sobre clients, condicions de compra i preus en l'adopció d'acords entre les principals empreses i associacions d'industrials de sector, amb la intenció de repartir-se el mercat entre elles. La resolució de la CNMC prova l'existència de conductes prohibides i que es van produir efectes negatius al mercat, essent la indústria ramadera la més perjudicada.
Segons la Comissió, les pràctiques dutes a terme pels infractors han consistit en intercanviar informació sobre preus de compra de llet de vaca crua, volums de compra de ramaders i excedents de llet. Tanmateix, algunes de les empreses van intercanviar informació amb la intenció de controlar els excedents de llet i la conversió d'aquesta en llet en pols, condicionant de manera artificial el preu d'aprovisionament de la llet crua.
Totes aquestes pràctiques permetien a les empreses ajustar preus i condicions comercials als ramaders, limitant la competència en el mercat i l'aprovisionament de llet crua. Com a conseqüència, els ramaders no tenien llibertat per fixar el preu i l'empresa a la que subministraven.