"

26.3.15

Provetsa instal·la una nova planta de separació de purins a El Dalmau


Aquest mes s'ha posat en marxa la planta de separació de purins instal·lada a la granja experimental El Dalmau. A través d'aquesta planta de separació de sòlids i líquids es reduirà en un mínim d'un 30% el nitrogen residual en la fracció líquida del purí. La fracció sòlida es portarà a un gestor de residus que mitjançant el compostatge es podrà revaloritzar com a adob orgànic.
La planta consta d'un sistema d'oxigenació del purí i un altre de separació de sòlids i líquids. El procés d'oxigenació dura quinze dies i posteriorment ja es realitza la separació.
La Granja El Dalmau és una de les inversions més importants de Provetsa, un engreix de 2.000 places on s'hi han instal·lat uns equipaments dissenyats per experimentar i treure dades a temps real del comportament i l'eficiència alimentària en les diferents dietes del porc d'engreix. La instal·lació d'aquesta planta de purins representa un pas més en la recerca de la millora de la gestió de les explotacions ramaderes.