"

29.4.15

La preservació del sòl és essencial per al futur de tots i totes


El nostre sòl està en perill degut a l'expansió de les ciutats, la desforestació, l'ús insostenible de la terra i les pràctiques de gestió, la contaminació, el pasturatge excessiu i el canvi climàtic. El ritme actual de degradació del sòl amenaça la capacitat de satisfer les necessitats de les generacions futures. La promoció de la gestió sostenible del sòl i la terra és fonamental per garantir un sistema alimentari productiu, la millora dels mitjans de vida rurals i un medi ambient sa.
S'estima que el 95% dels nostres aliments vénen del sòl, i la seva preservació és essencial per a la seguretat alimentària i el futur de tots i totes. Per a conscienciar de que el sòl és un recurs no renovable i que en cal tenir cura, l'Organització per a l'Agricultura i l'Alimentació de les Nacions Unides (FAO) ha creat aquesta campanya i aquest vídeo explicatiu:
https://www.youtube.com/watch?v=CZNanlXMXk4