"

10.8.15

Provetsa organitza un curs de manipulació de biocides


La setmana del 5 al 10 d'octubre s'impartirà a les instal·lacions de Provetsa un curs de formació de manipulació de biocides, obligat per totes aquelles persones treballadores que utilitzin productes biocides a les explotacions ramaderes. S'entén com a productes biocides tots aquells que estiguin empleats amb finalitats d'higiene veterinària, destinats a la seva utilització en l'entorn dels animals o en les activitats estretament relacionades amb la seva explotació, incloent-hi l'allotjament i el transport. Tots els ramaders que utilitzin i manipulin aquests productes han de tenir un certificat que acrediti la seva formació. Aquest curs és una bona oportunitat per a tots aquells clients de Provetsa que encara no el tinguin.