"

27.11.15

Provetsa participa al Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics


El passat 18 de novembre es va celebrar el Dia Europeu de l'Ús Prudent dels Antibiòtics, una excel·lent oportunitat per posar de relleu la importància del sector farmacèutic en l'àmbit de la salut pública, i la lluita contra la resistència bacteriana als antibiòtics constitueix un element de primer ordre.
En l'edició d'enguany es va posar el focus en la necessitat de preservar els antibiòtics actuals perquè siguin eficaços en els pròxims anys, ja que cada vegada hi ha més patògens resistents als antibiòtics actuals i no es preveu que apareguin nous productes al mercat. Cal fer un ús més responsable dels antibiòtics i garantir més investigació en el sector.
Es va posar especial èmfasi en la Colistina, que en molts casos és l'últim antibiòtic eficaç que queda als hospitals per aplicar en pacients que presenten infeccions multiresistents. En veterinària, sobre tot en porcí, s'ha utilitzat de forma molt habitual en els pinsos de pre-starter i starter, però degut a que és un antibiòtic d'importància vital per humana, se n'ha restringit l'ús i en la normativa vigent actual no es pot utilitzar en medicacions per sobre dels deu dies de durada.
Una de les conclusions importants és que cal conscienciar la població sobre aquest aspecte. Actualment hi ha més morts com a conseqüència de la resistència als antibiòtics que d'accidents de trànsit. Diversos agents del sector han participat al desenvolupament del “Pla estratègic i d'acció per a reduir el risc de selecció i disseminació de la resistència als antibiòtics” de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. El gerent de Provetsa, Jordi Font, hi ha participat com a representant de l'Associació catalana empresarial de productes zoosanitaris.