"

29.2.16

És important que tota la societat s'impliqui en l'eliminació de la resistència als antibiòtics


La resistència als antibiòtics causa a l'Estat espanyol 2.500 morts anuals. Aquesta situació genera una despesa sanitària addicional de 150 milions d'euros. Si no es fa res, es preveu que l'any 2050 hi haurà 40.000 morts anuals per infeccions que abans eren fàcilment curables. L'origen d'aquest problema no són els bacteris, sinó nosaltres mateixos, ja que el motiu de l'aparició d'aquestes resistències és la utilització excessiva i l'ús inadequat dels antibiòtics. Quan un bacteri és resistent, els tractaments antibiòtics no són eficaços i s'incrementa el risc de disseminacions a persones, animals i al medi ambient. Una amenaça creixent per a la salut pública.
És imprescindible que tota la societat adopti mesures. A l'Estat espanyol hi ha el pla nacional per fer front a la resistència a antibiòtics, del que formen part més de 200 experts, entre ells Provetsa. S'han establert 6 línies estratègiques comunes: la vigilància del consum d'antibiòtics i de bacteris resistents a través de la recepta electrònica i la creació d'una xarxa de laboratoris de recolzament, o el control mitjançant la difusió i promoció de programes d'ús prudent d'antibiòtics i guies de prescripció. Una altra de les línies és la prevenció, impulsant mesures per evitar les infeccions i l'ús d'eines que facilitin el diagnòstic. Una altra línia clau és la investigació, per a millorar el coneixement de les causes i les conseqüències de la resistència, a més de fomentar el desenvolupament de nous antibiòtics i alternatives. És imprescindible la formació. S'entén que ha de ser una constant per a tots els professionals de la salut en totes les etapes de la seva carrera. També és bàsica la comunicació, que permet sensibilitzar el consumidor sobre el bon ús dels antibiòtics.
És important que tota la societat s'impliqui en l'eliminació d'aquest problema: metges, farmacèutics, veterinaris, infermers, educadors, pares, pacients, ramaders, infants, consumidors...