"

29.6.16

Provetsa passa amb nota un any més l'auditoria de la ISO de qualitat


Provetsa ha aprovat, amb molt bona nota, l'auditoria de la certificació ISO de qualitat. El 20 de juny es va auditar la seu per part de l'empresa Applus Certification. Durant el transcurs de l'auditoria no es va detectar cap anomalia en el funcionament dels serveis desenvolupats, fet que evidencia que Provetsa ofereix els seus serveis de manera transparent, ordenada i en constant millora.
L'informe de l'auditoria destaca que l'empresa disposa d'un pla d'auditoria que es compleix i que és eficaç, que s'aporten accions de millora al sistema i que totes les reclamacions de clients es gestionen de forma documentada. Els punts forts de l'empresa, segons l'auditoria, són la traçabilitat, el control dels requisits legals per part de la farmacèutica, la consulta permanent a l'agència de medicaments, la implicació del personal i el compromís de Provetsa en mantenir el nivell de la implantació del sistema de gestió de la qualitat.