"

26.7.16

Solucions CARGILL per a la millora de la salut digestiva


Cargill Animal Nutrition, basant-se en l'activitat d'I+D+i desenvolupada en els últims anys en els seus centres d'investigació globals a nivell mundial, així com en els Centres d'Aplicació Tecnològica, on es trasllada aquesta investigació per aplicar-la a nivell local, ha centrat durant els últims anys els seus esforços en dissenyar una gamma de productes que permetin ajudar a reduir el nivell de medicacions que s'utilitzen en els pinsos, amb la finalitat de contribuir a la reducció de les resistències antibiòtiques que s'estan detectant a nivell mundial.
L'estratègia de de-medicalització en pinsos és, evidentment, un enfocament multidisciplinar, que ha de ser abordat des de molts punts de vista. Un d'ells, en el qual hi ha prou consens i experiència és el dels acidificants, tant en pols, com en líquid. L'elecció de l'acidificant a utilitzar, el seu punt d'aplicació i la seva dosi d'ús no és trivial. El correcte assessorament tècnic i enfocat a les nostres necessitats particulars és vital per aconseguir l'efecte desitjat. Amb aquesta finalitat, Cargill, com a especialista en nutrició aplicada, ha dissenyat una gamma de productes àmplia, que permet cobrir totes les necessitats dels seus clients, tant des del punt de vista de la composició sinèrgica de les mescles, com el tipus d'aplicació més adequada a cada explotació.
Tota la informació i assessorament, així com tota la gamma de productes està accessible a través de Provetsa.