"

29.8.16

Provetsa disposa d'un equip per analitzar les micotoxines en poc temps


Després d'entrar l'ordi i el blat de moro a les fàbriques per fer el pinso, és el moment d'anar amb compte amb l'aparició de les micotoxines, les substàncies que provoquen un empitjorament dels resultats zootècnics a les explotacions, i que provoquen lesions renals i hepàtiques, així com un efecte immunosupressor.
A Provetsa som conscients i ens preocupa aquesta problemàtica, per això creiem prioritari controlar la seva presència a les matèries primes i als pinsos. És important vigilar i usar segrestants per pal·liar els efectes negatius que provoquen aquestes substàncies, que ho fan moltes vegades de manera silenciosa, per efecte acumulatiu. Provetsa disposa d'un equip per poder fer les analítiques amb molt poc temps.
Avui dia tenim eines fiables per detectar-ne la presència i per tractar-la, de manera que podem tenir un control i evitar tota aquesta problemàtica. En moltes ocasions la matèria prima ja arriba contaminada a la fàbrica, el fong sintetitza la micotoxina en situacions d'estrès al camp i per tant quan es recull el cereal ja conté la toxina. Així doncs, hem d'aprofitar les eines que tenim i tenir sota control aquest problema que afecta els rendiments de les explotacions i que fa disminuir la qualitat dels pinsos.