"

30.12.16

Mantes tèrmiques pel confort i salut dels animals d'engreix


Fa el fred i des de Provetsa volem recordar alguns conceptes que cal tenir presents per tal de maximitzar el rendiment dels engreixos.
Com ja sabeu, el porc és un animal especialment sensible a l'estrès per calor i fred. A diferència dels humans, els porcs no poden regular-se la temperatura corporal per ells mateixos. Per això, és molt important que ens assegurem que tinguin la temperatura idònia en les fases crítiques de producció com és el deslletament i l'entrada a l’engreix. En temperatures baixes, el porc utilitza l'energia de la dieta com a combustible per generar temperatura corporal. Aquesta energia que utilitza per escalfar-se és energia que deixa de destinar al creixement i al sistema immunitari. A conseqüència d'això, si entrem animals a l’engreix sense assegurar un bon confort tèrmic se'n veuran perjudicats els resultats productius de creixement, i la baixada de defenses ens pot incrementar la incidència de patologies latents com els colis o d’altres patologies digestives o respiratòries.
Les mantes tèrmiques són un sistema econòmic que ens permet reduir els metres cúbics d’aire que hi ha en les nostres instal·lacions creant un falç sostre. Aquest falç sostre retén l'escalfor generada pels propis animals i fa que aquests mantinguin la temperatura de confort sense necessitat de calefactor o d'altres fonts de calor que, a part de ser costoses econòmicament, perjudiquen de forma notòria la qualitat de l’aire que respiren els animals.
És per això que, des de Provetsa aconsellem d’utilització de mantes tèrmiques en aquells engreixos que s'inicien durant els mesos de fred.
Les mantes estan disponibles en bobines de 4,5 m d’ample per 250 de llargada. Com que aquest és un producte estacional, us demanem que ens feu arribar les vostres previsions amb uns dies d'antelació.
Podeu contactar amb nosaltres per les vies habituals (Provetsa - 93 886 04 33) o bé trucant a Josep Teixidor (606 842 361), del departament comercial, que és qui coordina els lliuraments.