"

1.2.17

Més de 57.000 titulars d'explotacions catalanes poden fer la Declaració Única Agrària 2017 a partir d'aquest mes


A partir d'aquest febrer i fins al 2 de maig més de 57.000 titulars d'explotacions agràries catalanes poden fer la Declaració Única Agrària (DUN), la declaració anual que inclou les dades de cada explotació i que permet sol·licitar diversos ajuts, entre els quals el pagament bàsic, els ajuts associats agraris i ramaders i els ajuts associats al Contracte Global d’Explotació (CGE). El conjunt d´ajuts directes i ajuts associats, així com els ajuts del Programa de Desenvolupament Rural gestionats a la DUN, representa una aportació de més de 365M€ per al sector agroalimentari i forestal català, entre els fons propis i els procedents de la Unió Europea.
La DUN també permet realitzar la sol·licitud de l’ajut excepcional a la producció de llet, que es publicarà properament i que té com objectiu donar suport a les explotacions de boví de llet com a conseqüència de l’important desequilibri de mercat i la caiguda de preus que pateix el sector. A més, mitjançant la DUN, els titulars també poden comunicar la venda de proximitat de productes agroalimentaris, fet que els permet l’adhesió a aquest sistema.