"

14.1.13

Provetsa redueix les emissions de CO2


L'any passat Provetsa va adherir-se al programa d'Acords Voluntaris per a la reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle a Catalunya que impulsa l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. A partir d'aquest acord l'organització va fer un inventari amb l'objectiu d'esbrinar quines són les emissions associades en la seva tasca diària i, així, poder fer les accions necessàries per contribuir a la reducció de les emissions de CO2. La consultoria energètica LOWCO2, que ha estat l'encarregada de fer l'anàlisi, n'ha presentat els resultats.

Les diferents mesures que Provetsa ha implementat durant aquest darrer any han permès minvar l'impacte mediambiental de l'empresa, ser més eficient en el consum energètic i millorar en competitivitat. Entre les diverses accions destaca la introducció de trituradores i punts de recollida de paper a les oficines, per tal de promoure la conscienciació del reciclatge entre els treballadors. Això ha permès disminuir fins a un 95% les emissions respecte el 2011, mentre que la reducció i priorització de l'ús de paper reciclat ha permès reduir-les fins a un 25%.

A nivell energètic, s'ha limitat la temperatura de les oficines a 21º C a l'hivern i a 25º C a l'estiu, i s'ha automatitzat l'apagada d'aquells equips no necessaris fora de l'horari d'oficina. Aquesta darrera acció ha permès disminuir el consum elèctric fins a un 8% en KWH, la qual cosa representa la reducció d'un 8% de les emissions i l'estalvi econòmic de 1.000 euros anuals. També s'han substituït les ampolles de plàstic per fonts d'aigua i s'ha promogut la reutilització dels gots de plàstic i l'ús de gots de vidre.

Provetsa és la primera empresa del sector ramader a Osona en rebre el certificat dels Acord Voluntaris i aquest 2013 repetirà. Aquesta nova adhesió significarà la presa de nous compromisos que caldrà assolir amb l'aplicació de noves mesures.