"

14.2.13

Provetsa creix un 9% durant el 2012


Tot i la pujada dels preus de les matèries primeres i les dificultats de finançament, el 2012 els preus de la carn de porc s'han mantingut alts, la qual cosa ha permès que es pugui considerar un any estable pel sector. Però aquest no ha estat el cas del sector dedicat a l'engreix de vedell, ja que l'increment del preu de les matèries primeres no s'ha vist compensat amb l'augment del preu de la carn i, alhora, ha augmentat la dependència de l'exportació ja que el consum nacional de carn de vedella ha caigut notablement. Pel que fa als productors de llet tampoc ha estat un any favorable. En aquest cas els preus de llet han tornat a ser baixos la qual cosa està provocant moltes dificultats a les explotacions per poder fer front als costos de producció.

D'altra banda, aquest darrer any també ha estat marcat per l'adaptació de les explotacions porcines a la normativa de benestar animal que ha entrat en vigor l'1 de gener d'aquest 2013.

Tanmateix, Provetsa ha continuat treballant perquè els clients obtinguin el màxim de rendiment i de benefici de les granges i, any rere any, millorin l'índex productiu. En els darrers dotze mesos de l'any natural, la comercial farmacèutica ha mantingut un creixement positiu del 9%. L'organització valora molt positivament aquesta xifra. "Aquests resultats els hem aconseguit gràcies a l'esforç de tots, del treball diari de l'equip humà de Provetsa i de la fidelitat dels nostres clients que, any rere any, confien en nosaltres", remarca el gerent de Provetsa, Jordi Font.

El propòsit de Provetsa per aquest 2013 "és seguir treballant amb la voluntat d'aconseguir un creixement sostingut i moderat, seguint el mateix model de negoci basat en la comercialització dels millors productes per a la ramaderia i en l'assessorament postvenda veterinari. La finalitat de l'empresa és contribuir a maximitzar la producció dels nostres clients", diu Jordi Font.

La ramaderia té un paper molt important en la cadena alimentària. "Els ramaders ens hem de sentir orgullosos de ser un dels engranatges principals de la producció d'aliments del país. Aquesta no és una tasca fàcil ja que el seu bon desenvolupament no depèn només de nosaltres, sinó de molts factors externs", comenta Jordi Font i encoratge el sector a continuar treballant aquest 2013 per una producció de qualitat. Un nou any amb unes perspectives molt millors que les del darrer.