"

20.3.13

La importància del control de plagues


A les explotacions ramaderes són molts els fronts que hem de tenir presents per tal d'aconseguir uns bons resultats productius. La presència de rosegadors és un dels més rellevants ja que aquests animals són portadors de moltes malalties i una font de contaminació dels aliments. A més, ocasionen desperfectes a les instal·lacions i s'alimenten del pinso del bestiar. Per exemple, un grup de 100 rates pot arribar a consumir fins a 110 quilos de pinso a l'any.

Aquest any a Provetsa hem iniciat una col·laboració amb l'empresa Veterberga, especialitzada i referent en sanitat ambiental i control de plagues, mitjançant la qual oferim els serveis de desratització i desinsectació. Veterberga compta amb una llarga experiència en el control de plagues en indústries alimentàries, explotacions ramaderes i empreses de restauració. L'equip de Veterberga està format per una biòloga, una farmacèutica i, titulats tècnics i superiors de control de plagues, anomenats aplicadors. Els tres tipus d'aplicacions de tractaments que ofereix són: desratització, desinsectació i desinfecció.

En el cas del control de rosegadors, el procés que segueixen els aplicadors inicia amb una avaluació de la situació que permet prendre les mesures necessàries per combatre la plaga, ja sigui amb mitjans químics (rodenticides en totes les seves varietats o repel·lents) com físics (trampes). "Sempre ho fem tenint en compte els principis de la lluita integrada i vetllant el més mínim risc, tant pel medi ambient com per les persones i els animals", explica Guillem Bres, responsable de control de plagues i sanitat ambiental de Veterberga.

En l'aplicació dels tres tractaments "busquem i trobem el sistemes més efectius, moderns i segurs tant per a les persones com pel medi ambient, per combatre les diferents plagues d'insectes i rosegador", remarca Bres i afegeix que un cop finalitzada la feina "lliurem tota la documentació necessària al client que dóna la garantia sanitària del tractament realitzat".

Per tal de seguir un control detallat de tot el procés que fan els aplicadors, Veterberga utilitza Ratnet, una plataforma web exclusiva que els permet en tot moment saber quin és l'estat dels tractaments de control de plagues aplicats a la instal·lació.

Si estàs interessat en contractar un servei de prevenció i control de plagues de Veterberga, posa't en contacte amb el department d'atenció al client de Provetsa trucant al 93 886 04 33 o bé enviant un correu electrònic a info@provetsa.com.