"

19.4.13

Rússia prohibeix l'importació de carn de porc


El dia 5 d'abril el Servei d'Inspecció Agrícola i Ramadera (SIAG) va anunciar la restricció temporal de les importacions de carn congelada procedents d'Espanya i dels Països Baixos. Segons el SIAG, la decisió ha estat presa perquè Moscou considera que les empreses espanyoles i holandeses no compleixen amb els requisits de control fitosanitari previ a l'exportació de la carn.

Durant l'any 2012, Catalunya va exportar un total de 723.327 tones de carn de porc, un 6,2% més que el 2011 (680.992 tones). Pràcticament la totalitat de les exportacions de carn de porc que realitza Catalunya es realitzen des de les províncies de Barcelona i Girona. Així doncs, durant l'any 2012, Girona va exportar el 49% del volum de carn de porc exportada per la globalitat de Catalunya, Barcelona el 47% i Lleida solament el 4%. En el cas de la província de Tarragona, les dades són insignificants.

El principal destí de les exportacions de productes porcins que generen les empreses càrnies del nostre país són els països de la Unió Europea, tot i que l'exportació a països extracomuntaris van en augment. Segons dades extretes del Departament d'Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya (DAR), durant el 2012 les exportacions a països tercers han estat el principal factor que ha fet incrementar les exportacions globals d'Espanya, especialment les exportacions a Rússia i Xina, que han incrementat respecte el 2011. Tanmateix, des del passat mes de gener, les exportacions de carn fresca i congelada a Rússia han experimentat una important davallada.

Osona és la comarca de la província de Barcelona més exportadora de carn. La decisió presa per Rússia pot posar en perill part de les exportacions càrnies de la nostra comarca, la qual cosa pot suposar una pèrdua econòmica important per a les empreses càrnies i, com a conseqüència, el sector porcí se'n pot resentir.

El SIAG va assegurar la setmana passada que les restriccions s'aixecaran una vegada les empreses espanyoles i holandeses responguin a les seves exigències.

Aquesta és una decisió amb fonaments científics o econòmics?

Rússia també ha prohibit recentment l’importació de carn de porc precedent dels Estats Units. Segons un article llegit al portal web de Genesus, considera que en el cas dels Estats Units, la prohibició no té fonaments científicis sinó que està impulsada per qüestions econòmiques.

Clicant en aquest enllàç http://bit.ly/12syoVU podeu llegir l'article sencer i treure'n les vostres pròpies conclusions.