"

25.4.13

Acord entre França i Espanya per a l'intercanvi d'animals bovins i ovins


Segons informa l'Associació Espanyola de Productors de Vacum de Carn (Asoprovac), aquesta setmana França i Espanya han signat un compromís bilateral per a l'intercanvi d'animals bovins i ovins vius, d'acord amb la malaltia de la llengua blava i que previsiblement entrarà en vigor la setmana que ve.

Les condicions pactades són les següents:

1. Els moviments dels animals bovins i ovins de més de 120 dies d'edat procedents de les zones restringides espanyoles enfront als serotipus 1 o 1-4 estan autoritzats si aquests animals estan vacunats contra els serotipus corresponents.

Un animal es considera com a vacunat quan hagin transcorregut més de 10 dies i menys d'1 any des del moment en què va rebre la o les dosis necessària/es, en el cas de la primera vacunació, o que hagi rebut la revacunació en una plaç màxim d'un any després de la vacunació anterior, en el cas dels animals que han estat prèviament vacunats.

2. Els moviments de bovins i ovins de 30 a 120 dies procedents de la zona restringida espanyola enfront al serotipus 1 i, els moviments de bovins i ovins d’edat inferior a 120 dies procedents de la zona restringida espanyola enfront als serotipus 1-4 estan autoritzats si:

      2.1. Els animals procedeixen de mares vacunades enfront
      als serotipus corresponents o,
      2.2. Els animals són sotmesos, amb resultat negatiu, a un
      test PCR específic dels serotipus corresponents a partir d'una
      mostra de sang obtinguda abans del moviment essent, a més,
      protegits enfront a l'atac de vectors. El temps d'espera mínim
      previ a la partida, des de la realització del test, és com a mínim
      de 14 dies.

3. Els moviments de bovins d'edat inferior a 30 dies procedents de la zona de restricció enfront al serotipus 1 estaran autoritzats si:

      . Aquests animals no han romàs en una província en la que s'hi
       hagin detectat focus de llengua blava en els últims 24 mesos.
      . Tots els animals amb els que han estat en contacte compleixen
       el mateix criteri descrit en el paràgraf anterior.

      3.1. Els animals procedents de mares vacunades enfront als
      serotipus corresponents.

Asoprovac demanar que se'ls hi comuniquin qualsevol incidència o consulta al respecte.