"

3.7.13

Seguiment del certificat de qualitat ISO 9001:2008


Provetsa ha superat l'auditoria de seguiment per al compliment de la norma de referència ISO 9001:2008. El passat mes de juny un auditor del Centre de Certificació Applus va analitzar diversos aspectes del funcionament de l'empresa per valorar el grau de compliment dels requisits de la norma.

Aquesta certificació, que va obtenir Provetsa l'any 2002, contempla tots els procediments, metodologies i sistemàtiques de treball que es realitzen durant l'any en tots els departaments de l'empresa amb l'objectiu d'assegurar l'eficàcia de cada procés, la correcta interacció entre els diferents departaments i la millora continua.

Durant l'auditoria es revisen els sistemes emprats, els processos i els registres generats en cada departament. També es fa un seguiment dels objectius i propostes de millora plantejats en les reunions periòdiques del departament de direcció i gestió de qualitat de Provetsa.

El certificat del sistema de qualitat, d'acord amb la norma ISO 9001:2008, es renova cada 3 anys a partir d'una auditoria anual. L'any que ve, Provetsa se sotmetrà a una segona auditoria de seguiment i el 2015, amb els requeriments i expectatives de la norma degudament complerts, tornarà a renovar el certificat.