"

26.11.13

Resultats productius en vedells lactants alimentats amb formulacions Provetsa


L'alimentació és un factor clau en els costos de producció i en l'explotació ramadera ja que, depenent de la nostra eficiència, ens permetrà assolir el màxim potencial genètic de cada animal i garantir uns resultats òptims.

Provetsa realitza de forma habitual estudis a la granja amb la finalitat de comparar els índexs productius individuals en vedells lactants. En els diferents estudis que s’han portat a terme, els animals se sotmeten a dues dietes diferents essent aquest l'únic factor diferenciat entre ells.

Aquest any s'han realitzat proves amb mascles Pintos, femelles creuades i sementals. Els estudis s'han fet a la granja experimental de lactació artificial localitzada a Cabrianes (Bages), entre els mesos de juliol i octubre.

En les proves s'ha valorat el guany mig diari (GMD), l'índex de conversió (IC), el cost de kg guanyat i el valor dels animals a la sortida de l'explotació utilitzant un preu base de 210 € els primers 100 kg i 1,5 € per cada quilo que passin dels 100 kg.

En aquesta fase s'han aconseguit creixements mitjos diaris d'entre 0,85 kg i 1,05 kg, i els costos per kg guanyat són gairebé d'1,8 €/kg.

Si voleu conèixer en més detall aquestes proves i comparar-les amb les dades productives de la vostra granja, o bé, si voleu fer una prova amb els vostres propis animals, podeu contactar amb els tècnics i comercials de l’empresa -Josep Coma, Damià Vinyeta, Marc Canadell, Josep Soler, Eugeni Fuertes i Josep Teixidor- i us informaran.

Aprofitem aquest comunicació per recordar que les necessitats calòriques i proteiques varien segons l'edat, la genètica i la temperatura ambient i, per tant, cal tenir en compte cada una d'aquestes variables a l'hora d'alimentar els animals.

En èpoques de l'any en què fa més fred, els animals que estan molt exposats a les baixes temperatures, és molt important donar-los una bona alimentació. I és que, quan més fred fa, més abundant ha de ser la dieta. En animals de poc pes aconsellem incrementar la dosis diària de llet i dosificar-la en tres àpats al dia, mentre no assoleixin un consum de pinso suficient.