"

18.12.13

Consells per prevenir els animals de l'atac de les Aflatoxines


Les Aflatoxines són Micotoxines produïdes en petites concentracions de fongs que es generen en diferents matèries primeres. Un cop ingerides per l'animal són metabolitzades pel fetge i tenen un efecte tòxic i carcinogènic. Les conseqüències en els animals són molt variades, i depenen tant de la dosi ingerida, com del temps que s'ingereixen. El descens de consum i de les produccions (carn, llet i ous), i el deteriorament de l'estatus immunitari són les conseqüències més comunes. Si no s'eviten poden provocar, fins i tot, la mort de l'animal a llarg termini.

Aquesta setmana hem parlat amb el director del departament de Remugants de Cargill, Gonzalo Idiaquez, qui ens ha donat els següents consells per prevenir els animals de l'atac de les Aflatoxines. Idiaquez destaca la importància d'"establir una anàlisi de punts crítics i control de risc específic enfront de les Micotoxines de totes les matèries primeres utilitzades en l'alimentació del bestiar a la granja, juntament amb l'ús de productes que ens ajudin a inactivar l'acció d'aquestes Micotoxines". També destaca que "no hem d'oblidar el seguiment i control veterinari dels animals per poder identificar possibles patologies associades a la presència de Micotoxines, ja que ens ajuda a determinar la presència i l'impacte de les mateixes en els nostres animals".

Un dels productes que recomana el director del departament de Remugants de Cargill per reduir l'impacte de les Aflatoxines és Adsorb Afla Es tracta d'una combinació de productes (aluminosilicats i filosilicats) amb activitat específica enfront de les Aflatoxines, sense afectar els nutrients ingerits per l'animal i assegurant el seu creixement i producció. "La seva eficàcia està comprovada en múltiples proves in vivo, i cada lot de fabricació ve avalat per un certificat d' un laboratori extern, que certifica l'adsorció in vitro de les Aflatoxines PH3 i PH6 en un% superior al 90%", subratlla i afegeix que "és el producte més específic que hi ha al mercat per fer front a les Aflatoxines".