"

28.1.14

Nova forma de pagament SEPA


D'acord amb la Directiva Comunitària de Servei de Pagaments de la Unió Europea, a partir de l'1 de febrer s'activarà la normativa SEPA. Es tracta d'una estratègia europea per unificar i garantir pagaments en euros segurs per a totes les transaccions bancàries amb la finalitat de proporcionar més seguretat i fiabilitat en les activitats de negoci.

Què és SEPA?

SEPA és la zona on els ciutadans i empreses poden realitzar pagaments i cobraments, dins i fora de les fronteres estatals, en igualtat de condicions i amb els mateixos drets i obligacions, independentment de l’estat membre on es tramitin i d'acord amb la Directiva Comunitària de Servei de Pagaments.

L'objectiu de SEPA és facilitar els pagaments dins l'àrea del Mercat Únic Europeu de manera que s’aconsegueixi una zona on els pagaments i els cobraments es puguin realitzar amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats Membre.

Els pagaments i cobraments, tan nacionals com transfronterers, es realitzaran en un format únic. És a dir, s'unificaran els comptes corrents i els fitxers utilitzats en les diferents operatòries. El compte que tots tenim, fins ara conegut com a CCC, a partir del proper 1 de febrer passarà a anomenar-se IBAN (International Bank Account Number). En el nou format se l'hi ha afegit el distintiu del país ES + dos dígits nous de control.

Com afecta als clients de Provetsa?

Un dels requisits de la norma SEPA és el de disposar de l'anomenat "Ordre de Domiciliació", que és un acord privat entre l'emissor (proveïdor) i el deutor (client) en què hi queden reflectides totes les dades de identificació d'ambdues parts. Alhora, és el consentiment del deutor a l'emissor perquè li presenti, en el compte IBAN facilitat, els càrrecs derivats de les seves relacions comercials.

És per tot això, que Provetsa farà arribar el document "Ordre de Domiciliació" a tots els clients pet tal que el puguin emplenar degudament i retornar-lo per correu, en format original a les oficines del polígon Sot dels Pradals o bé lliurar-lo personalment al comercial.