"

29.1.14

Les firmes internacionals guanyen pes en les vendes de Provetsa


El mercat espanyol és cada vegada més atractiu per les grans firmes internacionals dedicades a la venda de productes per a la ramaderia. Durant el 2013 s'han produït diverses fusions en laboratoris i empreses dels quals Provetsa en té la distribució.

A principis del 2013 es va conèixer la compra per part del grup Cargill de l’empresa de nutricó Nutral S.A. Durant el mateix any, es va produir la compra de l'empresa farmacèutica Invesa, ubicada a Esplugues de Llobregat, per part d'un laboratori alemany. També vam saber que els laboratoris Idt Biològica, fabricants de biològics i farmacològics tant per veterinària com per humana, han entrat al mercat espanyol amb una nova vacuna per prevenir la malalatia dels Edemes i la qual també serà distribuïda per Provetsa.

Aquest interès de les diferents firmes internacionals i els moviments que hem comentat ens han d'encoretjar ja que és una clara mostra de les possibilitat que aquestes empreses veuen en el sector primari del nostre país.

Per la seva banda, Provetsa ha tornat a tancar el 2013 amb un balanç positiu i un creixement d'un 9%, sobrepassant per primera vegada en la seva història els 10M d’euros de facturació. "Aquestes vendes les hem aconseguit gràcies a l'esforç de tot l'equip de Provetsa i la confiança dels clients la qual és una gran motivació per continuar treballant en la mateixa línea ascendent dels últims anys", afirma el gerent de Provetsa Jordi Font.