"

30.4.17

Provetsa instal·la les primeres bombes dosificadores de diòxid de clor


Durant l'abril ja hem instal·lat les primeres bombes dosificadores de diòxid de clor en explotacions de diversos clients. Els beneficis del diòxid de clor que representem, el Kenoxpro, són molts respecte a d’altres molècules com el clor o els peròxids o d’altres productes similars.
Ja podem garantir que tenim una solució eficaç per a garantir que l’aigua que prenen els nostres animals estigui ben tractada des del primer fins al últim abeurador. Donada la complexitat en establir quina es la dosi que més s’adequa a cada granja i a cada tipus d’aigua, realitzem proves de dosificació en les que mirem el nivell de clor residual en diversos punts de la instal·lació.
Provetsa ofereix la possibilitat de fer-se càrrec també de pressupostar la instal·lació i treballa amb les millors bombes de dosificació.
El Kenoxpro, a part de ser 2,5 vegades més potent que el clor, és molt més reactiu amb la matèria orgànica i es pot utilitzar també per a la neteja progressiva del biofilm que es genera dins de les canonades en les granges, evitant així que s’alliberi tot el biofilm de cop. D’aquesta manera podem anar reduint la quantitat de Kenoxpro que necessitem per a tenir l’aigua en les millors condicions i al mateix temps garantim tenir unes canonades netes i sense embussar els xumets.