"

El valor humà


L'equip humà de Provetsa el formen un total de 21 professionals -8 veterinaris, 1 farmacèutic, 4 persones al departament logístic i 6 al d'administració- que s'encarreguen d'assessorar i fer arribar els productes als clients els quals són l'eix principal de l'empresa. Jordi Font Rifà continua sent l'administrador. Mentre que, Jordi Font Comas, és qui es dedica completament a la gerència.

La majoria dels professionals que integrem l'equip estem vitalment lligats a la pagesia, ja que la majoria ens hem criat en un entorn ramader. Aquest és un dels valors afegits que ofereix Provetsa el qual intentem que es transmeti en cada una de les accions que fem.Direcció

  •   /  – j.font@provetsa.com
  •   /  – jordifont@provetsa.com

Servei veterinari

  •   /  – mireia@provetsa.com

Comité de qualitat

  •   / Servei tècnic – info@provetsa.com
  •   / Servei de comandes – info@provetsa.com
  •   / Servei de compres – nuria@provetsa.com
  Fent clic sobre aquest icona us podeu descarregar les dades a la vostre agenda.