Genefarm


Genefarm neix el 1980 amb la intenció de fer arribar als productors de porcí les innovacions genètiques i en sistemes d'inseminació artificial que havien experimentat i perfeccionat dos professionals, l' Agustí Camprodon i el seu soci i amic Toni Deseuras. Ells foren els promotors entre d'altres per exemple de sistemes nous com el format blíster per a les dosis de semen... També foren els primers en testar la avui mes que coneguda genètica DANBREAD, i les llavores de Genefarm són conegudes i reconegudes per la seva hiperprolificitat i les seves aptituds de cria. A dia d'avui Genefarm a part de seguir comptant amb una de les millors llevores, també ofereix als seus clients les dosis de semen pensades i preparades a consciència en un centre d'inseminació propi i que garanteixen també una alta prolificitat i uns creixements ràpids i amb índexs productius de primer nivell.