Genefarm


Genefarm neix el 1980 amb la intenció de fer arribar als productors de porcí les innovacions genètiques i en sistemes d'inseminació artificial que havien experimentat i perfeccionat dos professionals, l' Agustí Camprodon i el seu soci i amic Toni Deseuras. Ells foren els promotors entre d'altres per exemple de sistemes nous com el format blíster per a les dosis de semen... Avui GENEFARM compte amb 200 mascles mitjançant els quals proveïm dosis de semen als clients mes exigents, i que valoren tant la millora genètica constant com la qualitat seminal per tal d'aconseguir una alta fertilitat i prolificitat.