"

Estudi dels efectes i conseqüències del consum d'aigua en vedells lactants


Hipòtesi
L'aigua i els abeuradors són factors que condicionen l'estat sanitari i productiu dels vedells lactants. Ambdós aspectes tenen unes conseqüències directes a l'hora d'establir tant l'inici del consum de pinso com la quantitat que consumirà aquest durant la lactació. Així, a millor estat de l'aigua i a major superfície disponible d'abeuradors causa un major consum de pinso i de forma avançada en el temps.

Objectius
Quantificar i diferenciar el consum d'aigua en vedells lactants depenent
de l'accés a aquesta.
Quantificar i diferenciar el consum de pinso en vedells lactants depenent
de l'accés i/o consum que tenen d'aigua.
Quantificar i diferenciar l'estat sanitari i dades productives: creixement mig
diari o índex de conversió segons l'accés i consum d'aigua.


Projecte d'investigació dels nivells de virus respiratori sincitial (VRS),
Parainfluenza-3 ( PI-3), rinotraqueitis infecciosa bovina (IBR) i virus de la diarrea vírica bovina (BVD) de vedells lactants.

Objectius

Conèixer els nivells d'anticossos virals dels vedells a l'entrada a les granges de lactació.
Conèixer els nivells d'anticossos virals dels vedells passats 30 dies de l'entrada a la granja.
Valorar la possible seroconversió dels animals a les diferents malalties.
Valorar les possibles diferències entre les diferents races i/o orígens.