Yodal 1 lt (povidona iodada)

Solució antisèptica amb poder detergent i desinfectant enfront d'un ampli espectre d'agents infecciosos (bacteris, fongs, espores, virus i protozous). Indicat per a la preparació de zones quirúrgiques, desinfecció de ferides i cremades.

Tens dubtes?

Contactanos por teléfono, WhatsApp o email